MADCROW (Marine Data Crowdsourcing) je projekt istraživanja i razvoja u području pomorskih tehnologija, sufinanciran na strane Europskog Fonda za regionalni razvoj

More i vodna tijela pokrivaju 70% našeg planeta i utječu na njegovu klimu i gospodarstva, ali su i dalje u velikoj mjeri nepoznanica. Mjerenja u ovim okruženjima su spora i skupa, ograničena u prostoru i vremenu, usmjerena i ograničena na specifične probleme. Podaci u ovom području su stoga nepotpuni, fragmentirani ili datirani, jer bi bilo logički i ekonomski nemoguće sustavno prikupljati podatke sustavnim korištenjem istraživačkih plovila.

Da bi se procijenila dinamika tih ekosustava potrebno je imati velike količine podataka, postavljajući se izvan tradicionalne vizije temeljene na kampanjama prikupljanja. Dakle, potrebna je nova paradigma.
MaDCrow stoga predlaže inovativnu strukturu za prikupljanje, integraciju i širenje podataka o moru koja koristi paradigmu crowdsourcing-a (nabavu iz mnoštva).

Aktivnosti iz projekta spadaju u jedan od prioriteta Regionalnog Operativnog Programa, čiji je Cilj “Ulaganja u rast i radna mjesta” 2014-2020 to jest Os 1 – “Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije”, Radnja 1.3 – “Potpora suradničkim istraživanjima i razvoju novih održivih tehnologija, novih proizvoda i usluga”.

Za više informacija kontaktirajte: info@madcrow.it

Upitnik

U cilju pružanja što boljih usluga, mi trebamo i vašu pomoć.

Ispunite sljedeći upitnik: pružit ćemo vam vrijedne informacije o značajkama i informacijama koje vas zanimaju kako bismo vam ponudili uslugu MadCrow koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Ispunjavanje upitnika je anonimno; dobiveni odgovori bit će tretirani na povjerljivi način.

Informativni materijali

Pogledajte video prezentaciju MadCrow projekta!
Također je moguće preuzeti pdf verziju informativne brošure!