Projekt

MADCROW (Marine Data Crowdsourcing)

MADCROW (Marine Data Crowdsourcing) je projekt istraživanja i razvoja u području pomorskih tehnologija, kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj. Aktivnosti projekta su jedan od prioriteta Regionalnog operativnog programa, čiji je Cilj “Ulaganja u rast i radna mjesta” 2014-2020, tj. Os 1 – “Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije”, Radnja 1.3 – “Potpora suradničkim istraživanjima i razvoju za razvoj novih održivih tehnologija, novih proizvoda i usluga”.

Cilj tvrtke MadCrow je stvaranje inovativne infrastrukture za prikupljanje, integraciju i širenje podataka o moru, koje će svojim korisnicima pružiti širok raspon informacija o stanju morskog ekosustava u Tršćanskom zaljevu.

Njegova se djelatnost temelji na novoj paradigmi crowdourcing-a (nabave iz mnoštva) koja se odvija sudjelovanjem običnih građana u ulozi znanstvenika, javnih i privatnih institucija i svih onih koji će biti dostupni vlastitim pomorskim/nautičkim sredstvima.

Funkcionalni podaci za praćenje bit će nabavljeni višeparametarskim crnim kutijama, opremljenim specifičnim senzorima (temperatura, slanost, pH, kisik i drugo), instaliranim na brodovima i platformama za snimanje; podaci će se zatim prenijeti u arhitekturu temeljenu na oblaku, razraditi u sustavima podrške o odlučivanju, usporediti s ostalim izvorima informacija i biti dostupni korisnicima na web-orijentiranoj platformi.

Informacije koje je generirao MadCrow predstavljaju valjan i konkretan alat za znanstveno širenje i upravljanje informacijama vezanim uz morski ekosustav (turizam, razmjena politike o zaštiti okoliša, sigurnost itd.), kako bi se postigla “informirana ekološka svijest” usmjerena prema praćenju stanja okoliša i uključivanju građana u eventualne politike za očuvanje teritorija.