MADCROW (Marine Data Crowdsourcing) je raziskovalni in razvojni projekt na področju pomorskih tehnologij, ki ga sofinancira Evropski sklad za Regionalni Razvoj.

Morje in vodna telesa pokrivajo 70% našega planeta in vplivajo na njegovo podnebje in gospodarstvo, vendar ostajajo v glavnem neznani. Meritve v teh okoljih so počasne in drage, prostorno in časovno omejene, osredotočene na specifične in omejene problematike. Podatki na tem področju so zato nepopolni, razdrobljeni ali datirani, saj bi bilo logistično in ekonomsko nemogoče sistematično pridobivati podatke samo z uporabo raziskovalnih plovil.

Da bi ocenili dinamiko teh ekosistemov, je potrebno imeti velike količine podatkov, ki se postavljajo izven tradicionalne vizije, ki temelji na kampanjah pridobivanja. Zato je pa potrebna nova paradigma.
MaDCrow predlaga inovativno infrastrukturo za zbiranje, integracijo in širjenje podatkov o morju, ki temelji na množicnem paradigmu (crowdsourcing).

Dejavnosti projekta so ena od prednostnih nalog Regionalnega Operativnega Programa, Cilj “Naložbe za rast in delovna mesta” 2014-2020, tj. Os 1 – “Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovaciji”, Akcija 1.3 – “Podpora skupnim raziskovalnim in razvojnim dejavnostim za razvoj novih trajnostnih tehnologij, novih izdelkov in storitev”.

Za več informacij: info@madcrow.it

Vprašalnik

Da vam ponudimo najboljše storitve, potrebujemo seveda tudi vašo pomoč.

Izpolnite vprašalnik: nudili vam bomo dragocene informacije o značilnostih in informacijah, ki vas zanimajo, da vam tako lahko ponudimo storitev MadCrow, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Zaključek vprašalnika je anonimen; dobljeni odgovori bodo obravnavani na zaupen način.

Informacijska gradiva

Oglejte si video predstavitev projekta MadCrow!
Možno je tudi, da prenesete pdf različico informacijske brošure!