Partnerji

Transpobank MaDCrow je vodilni partner projekta, s svojim know-how-u in dvajset let izkušenj v tehnologiji satelitskih sistemov in sledenje vozil v realnem času, je bila pripravljena nuditi najprimernejši tehnološki substrat, da zgraditev telematske arhitekture, ki dovoli izvedbo postopkov  zbiranja podatkov z inovativnimi večsenzorskimi napravami z GPS-om /GLONASS-om, namešcena na čolnih.

Sistem izvaja geolokacijo plovil v realnem času, s čimer se poveča varnostni nivoj sistemov na morju, hkrati zajama različne kemične in fizikalne parametre vode in jih prenaša v podatkovne base, ki se nahajajo v laboratorijih AREA Science Park. Tu podatki prejmejo prvi nadzor, ki bo nato na voljo OGS IT.

Sinergija med partnerji MaDCrow-a, ustvarja zagon pri obogatitvi količine in kvalitete informatiziranih podatkih pri vsakem koraku, kar omogoča dostop končnh uporabnikov, zasebnikov ali inštitucij do vrsto indikatorjev in vrednot o zdravstvenem stanju morjia.

Nacionalni Inštitut za Geofiziko in Oceanografijo in Eksperimentalno Geofiziko – OGS je odgovoren v projektu za znanstveno potrditev metod, protokolov in sistemov, in sicer v sodelovanju z drugimi upravičenci, in za izdelavo strojne opreme in razvoj programske opreme .

OGS intervencija sestavlja temeljit študij o fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov in s predlaganjam sistemov, novih možnih senzorjev, ki lahko bolje zaznavajo omenjene parametre, pa tudi soočanje z njihovimi omejitvami. Vsemu temu bo sledil razvoj novih senzorjev in črnih skrinjic.

Oddelek za Gradbeništvo in Arhitekturo, Univerza v Trstu (DIA-enote) je poskrbel za analizo učinkov in uporabe morskih podatkov v skladu z načrtovano crowdsourcing metodo, analizo podatkov na način data-mining, sistemov za podporo pri odločanju (DSS), in študijo o obliki senzorjevih ovojiev, čim bolj v skladu s sodobnimi trendi pri pomorski zasnovi, tako da jih bo mogoče namestiti na krovu katere koli vrste plovila od raziskovalnega plovila do zasebne jahte.

Studio Peloso je pomembna družba, ki deluje v okviru organizacije, analize poslovnih modelov in razvoj integriranih projektov v sektorju ICT.

V okviru projekta MadCrow Studio Peloso podpira partnerjie glede usmeritve raziskav za resnično rentabilne aplikacije s prihodnostjo na tržiščih in v ta namen izvaja posebne operativne sestanke, ki uporabljajo metodo Business Model Canvas. Podjetje, ki mu pomaga Incipit Srl partnerji, se prav tako ukvarja z oblikovanjem spletnih strani in web platforme, ki bo zagotovila “socialne” funkcije vsemu projektu.

Incipit LTD je agencija za inovativno komuniciranje, strateška, praktična, s sedežema v Trstu in Vidmu in več kot 17 let izkušenj na področju komunikacije, trženja in velikih dogodkov; uporablja posebne instrumente za povečanje vrednosti blagovnih znamk strank, prepoznavnost njihovih spletnih strani v njihovih projektih in prodajo njihovih izdelkov in storitev.

V okviru partnerjev Mad Crow ima Incipit posvetovalne funkcije in sodeluje pri izvajanju komunikacijske strategije in zagotavlja spletne opomočke online in offline potrebne pri ponujanju informaciji in pri razširjanju projekta za različne cilje in za zainteresirane stranke.