Projekt

MADCROW (Marine Data Crowdsourcing)

MADCROW (Marine Data Crowdsourcing) je raziskovalni in razvojni projekt na področju pomorskih tehnologij, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Dejavnosti projekta so ena od prednostnih nalog Regionalnega operativnega programa, Cilj “Naložbe za rast in delovna mesta” 2014-2020, tj. Os 1 – “Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij”, Akcija 1.3 – “Podpora skupnim raziskovalnim in razvojnim dejavnostim za razvoj novih trajnostnih tehnologij, novih izdelkov in storitev”.

MadCrow ima, katerega namen je oblikovanje inovativnih zbiranje infrastrukture, povezovanje in razširjanje pomorskih podatkov, ki bodo zagotovili svojim uporabnikom širok nabor informacij na morski ekosistem v Tržaškem zalivu.

Njena dejavnost temelji na novi paradigmi crowdsourcing, ki predvideva tudi sodelovanje navadnih državljanov v vlogi Citizen Scientist, javnih in zasebnih instituciji, in vseh tistih, ki lahko dajo na razpolago lastna plovila (ladje ali čolne).

Podatke, ki so funkcionalni za spremljanje, bodo bili pridobljeni s pomočjo parametriziranimi črnimi škatlami, opremljenimi s posebnimi senzorji (za temperaturo, slanost, pH, kisik in drugo), nameščeni na čolnih in ploščah za snemanje; podatki bodo nato posredovani v arhitekturi oblaka, izdelani v sistemih za podporo odločanju, in le-ti bodo lahko primerjani z drugimi informacijskimi viri in končno na voljo uporabnikom na spletni usmerjeni platformi.

Informacije, ki jih ustvari MadCrow bo dragoceno in praktično orodje za širjenje posnanja in informaciji v zvezi z upravljanjem morskega ekosistema (turizem, delitev okoljske politike, varnosti, itd). Vse to, da bi dosegli “dobro obveščeno okoljsko ozaveščenost” usmerjeno v spremljanje, ocenjevanje stanja okolja in vključevanje državljanov v eventuelne politike za varovanje ozemlja.